A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Brazílie - Průvodce

dějiny státu, o kterém nikdo z nás ze školy nic neví

Historické památky

Historické památky v pravém smyslu slova, jak si je představujeme u nás, v Brazílii nenajdeme. Je to logické, tato země totiž byla objevena teprve na počátku 16. století. Netrváme-li univerzitách či městech založených ve 13. století, tak i tady najdeme mnoho historického a cenného. Zvlášť ve státě Minas Gerais je několik malých měst, která jsou velmi proslulá a lidé z celé země je navštěvují, aby se obdivovali jejich historické kráse (města Ouro Preto, Tiradentes).

Historie Brazílie

Brazílie byla objevena roku 1500 portugalským mořeplavcem Pedro Alvarez Cabralem, který připlul v místě, kde dnes leží město Porto Seguro.

Portugalští kolonisté v prvních letech nedávali nově objevené zemi přílišný význam, brzy však zjistili, že je Brazílie tropickou zemí, kde roste pro Evropu mnoho netypických a potřebných plodin a které tedy bude možno vyvážet ze země s velkými výdělky vyvážet.
Brzy se v Brazílii začala pěstovat cukrová třtina, plantáže se stále rozšiřovaly a pracovali na nich hlavně původní obyvatelé indiáni, které pomalu začali nahrazovat černí otroci z Afriky.

V 17. a 18 století kolonisté objevili, že Brazílie není zemí bohatou jen na různé rostliny, ale že se v jejích útrobách skrývá obrovské množství zlata a diamantů, a tak začali podnikat mnoho výprav za jejich objevením, při kterých se začali stýkat s kolonisty španělskými, holandskými a francouzskými, v důsledku čehož mezi nimi vypukly dlouhé a vleklé boje o ovládnutí těchto bohatých území Jižní Ameriky.

Na začátku 19. století v Evropě propukly napoleonské války, a tak před nimi portugalská královská rodina prchá do Brazílie, což má pro samotnou zemi velký význam. Portugalský král Dom Joao provádí v Brazílii celou řadu reforem, které jí mají pomoci stát se rovnocennou své „evropské matce“, dokonce zruší status kolonie a vyhlašuje Brazilské království. Zemi však zase brzy opouští a zanechává zde syna Pedra I., který zde vládne jako regent. Za jeho vlády dojde k největšímu přelomu v dějinách Brazílie – roku 1822 je vyhlášena totální nezávislost na Portugalsku a Pedro sám začíná vládnout jako císař.

Vládu po pár letech přejímá jeho syn Pedro II., ta končí roku 1889, kdy je vyhlášena federativní republika, jen o rok dřív bylo také definitivně zrušeno otroctví.

Celé 19. století bylo v Brazílii doprovázeno sociálním neklidem, při kterém se u moci střídalo množství nesvobodných vlád, velkou výjimkou byla pouze vláda potomka československých přistěhovalců Juscelina Kubitschka v letech od 1956 do1961, který vedl zemi na základě demokratických principů, prováděl velké množství reforem a nechal postavit nové hlavní město Brasília.

Brazílie se také dotkly světové války – během první se přiklonila na stranu Dohody, během druhé chvíli váhala, než se také přiklonila na stranu demokratických zemí a dokonce jim na pomoc vysílala své vojáky. Také si v této době ekonomicky velmi polepšila, dovážela totiž mnoho surovin a potravin do USA.

K civilní vládě se Brazílie prozatím trvale navrátila roku 1985. V čele státu stojí prezident volený lidem, který se snaží vést zemi na demokratických principech s plným dodržováním lidských práv.

Dnes se Brazílie potýká s velkým množstvím civilizačních problémů, kterými jsou chudoba, nezaměstnanost, kriminalita, hlad a nemoci; které se prezident a vláda snaží řešit, v dnešní době například prezident Luiz Inácio Lula da Silva zavedl celosvětově nejrozsáhlejší humanitární program Fome Zero (v překladu Nulový hlad), jehož úkolem je poskytnout základní potraviny a pitnou vodu pro ty nejchudší lidi. Jen čas ukáže, jestli zrovna tyto programy jsou tím pravým řešením současné situace.
Dalším celosvětově významným problémem je kácení a vypalování „plic planety“ Amazonie, který stále není efektivně řešen.

*Inspirováno knihou Dějiny Brazílie, autorem Jan Klíma*

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

  • cestovatelé 92
  • cestopisy 23
  • fotoalba 41
  • diskuze 47
  • hotely 4481

Články odjinud